Dịch vụ thiết kế và in kỹ thuật số khổ lớn: Hiflex, PP, Decal tại TpHCM

Bạn cần in hiflex, decal hay PP… hoặc là vải silk, vải canvas thì inGiaHung.net sẵn sàng đáp ứng với dịch vụ in kỹ thuật số khổ lớn giá bé Tẹo tại TpHCM

Dịch vụ thiết kế và in kỹ thuật số khổ lớn: Hiflex, PP, Decal:

  • in PP, Decal, giấy ảnh, vải silk, khổ lớn nhất 1,5m chạy dài.
  • – in Hilex in lớn nhất 3,15m chạy dài.
  • – Formex bồi 2mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 15mm, 18mm, 20mm
  • – Cung cấp chân Standee chữ X 0.6*1.6m, 0.8*1.8m

Dịch vụ thiết kế và in kỹ thuật số khổ lớn: Hiflex, PP, Decal giá rẻ tại TpHCM Dịch vụ thiết kế và in kỹ thuật số khổ lớn: Hiflex, PP, Decal giá rẻ tại TpHCM