in ảnh 3D trên kính cường lực là gì?

in ảnh 3D trên kính cường lực là gì?