Giá tranh kính 3D tại xưởng in Gia Hưng tính như thế nào?