Hàng Việt bị chê khi bao bì quá xấu, hoặc ăn cắp mẫu mã

Hàng Việt bị chê khi bao bì quá xấu, hoặc ăn cắp mẫu mã