Quy Định Bảo Hành

Xưởng in Gia Hưng chịu trách nhiệm bảo hành theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng kinh tế, thương mại.

Mọi điều kiện bảo hành sẽ được ghi chi tiết theo từng mặt hàng cụ thể và Xưởng in Gia Hưng cam kết bảo hành theo điều khoản đã ký.

Mọi chính sách, quy định và thủ tục bảo hành đều công khai, minh bạch, và hợp tình, hợp lý.
Quy Định Bảo Hành của Cơ khí Gia Hưng